DSC_1848

คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ทุกพรรคการเมืองพร้อมอภิปรายนโยบาย เวทีหอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย

SDGs:

วันที่ 3 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงรายใช้พื้นที่เปิดเวที การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 1-7 ใน ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในโอกาสนี้แต่ละพรรคการเมืองได้มีการอภิปรายนโยบายพรรคต่อสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: