1

มรภ.เชียงราย ร่วมจัด “นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

SDGs:

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อพ.สธ.-มร.ชร.) และเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการ ประกอบด้วย 1) ผักพื้นเมืองจากสวนของกิ๋นบ้านเฮามาพัฒนาเป็นเมนูอาหารเพิ่มความน่าสนใจผ่านสีผสมอาหารจากสมุนไพรธรรมชาติ เช่น ใบจากต้นหยุมหัง มาผสมในขนมจ๊อกเป็นสีม่วงน่ารับประทาน ข้าวเหนียวมูนหลากสี และก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสมุนไพร 2) พรรณไม้แยกเพศในมหาวิทยาลัย 17 ชนิด นำแสดงเรื่องราวของชนิดพรรณไม้ที่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียแยกกันอยู่คนละดอก หรือบางชนิดแยกกันอยู่คนละต้นกลายเป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย 3) เมล็ดไม้มีปีก และเกมทายเมล็ดไม้ สนุกกับกิจกรรมโยนเมล็ดไม้ และทายปัญหาชิงรางวัล และ 4) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของหน่วยงาน ในการจัดแสดงครั้งนี้มีผู้เยี่ยมชมและร่วมลงทะเบียนกิจกรรมมากกว่า 530 คน

SDGs: