รับสมัครองค์การนักศึกษา 2567

องค์การบริหารนักศึกษา มรภ.เชียงราย รับสมัครนายกฯ องค์การบริหารนักศึกษา

SDGs:

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม พ.ศ.2567 เลือกตั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คิวอาร์โค้ด

SDGs: