35638

ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วม สทน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร.และ สทน. สัมมนาพัฒนาอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี

SDGs:

วันที่ 7 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และเครือข่าย Chiang Rai Food Valley จัด “การอบรมสัมมนาการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายและสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการฉายรังสี, Future Food Trend และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น, การขออนุญาต อย. กับอาหารพื้นถิ่น, การตรวจสอบการเจือปนน้ำตาลในน้ำผึ้งและน้ำผลไม้ รวมถึงการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยจากเครือข่าย Chiang Rai Food Valley ซึ่งมีผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

SDGs: