เป้าหมาย: SDG2

1044788_0
วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื...
1
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีเปิด ร้าน“ตั้งใจSHOP” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ท...
365166871_197067266680822_8170569473908537712_n
มรภ.เชียงราย มอบกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดินและปลูกข้าวแบบนาโยน แปลงสาธิตฯ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 3 สิงหาคม...
IMG_3583
วันที่ 19 มกราคม 2566 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รศ.มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ให้บริการวิชาการด้านสอนทำอาหารที่เป็น ...
35638
วันที่ 7 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการ...
Search