ศูนย์สุขภาพ2

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น

SDGs:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้ที่ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งมีทีมพยาบาลวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ

ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ย้ายสิทธิบัตรทอง

ชุดปฐมพยาบาลสำหรับการจัดกิจกรรมเป็นหมู่คณะ

สามารถติดต่อในเวลาทำการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม ดทร. 053-776-030 หรือ Facebook : ศูนยืสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เชียงราย

SDGs: