3

นิติศาสตร์ มรภ.เชียงราย ชนะเลิศ กิจกรรมพัฒนาชุมชน หนึ่งในโครงการวิศวกรสังคม การ PITCHING โมเดลนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน

SDGs:

วันที่ 21 พ.ค. 2566 อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วิภา พันธนะบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคม การ PITCHING โมเดลนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรสังคมและสรุปกิจกรรมวิศวกรสังคมที่ทางคณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการที่ผ่านมาโดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 13 กลุ่ม ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติบัตร ณ หอประชุมกาสะลองคำ

SDGs: