ดุแลปัญหาด้านสุขภาพจิต

CRRU Hotline บริการสายด่วน พร้อมให้คำปรึกษา

SDGs:

✨ จะสุขหรือเศร้า เราจะเป็นเพื่อนคุณ เราพร้อมรับฟังเสียงของทุกคน ✨

โดยกองพัฒนานักศึกษา เปิดสายด่วนรับฟังทุกปัญหา และพร้อมให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุกคน

โทรหาเราที่ CRRU Hotline : 0952363292

SDGs: