1

มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์

SDGs:

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ ให้กับนักศึกษา ณ บริเวณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างถูกวิธี

SDGs: