294502585_3245011385770247_6252087364693941896_n

มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมสุขภาพสัญจรเรื่อง “โรคเอชไอวี”

SDGs:

งานบริการและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิเอ็มพลัสจังหวัดเชียงราย จัด กิจกรรมสุขภาพสัญจรเรื่อง “โรคเอชไอวี” ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. ณ CRRU FOOD CENTER (ศูนย์อาหาร 1) ภายในงานพบกับ 1.บูธให้ความรู้ แจกอุปกรณ์ป้องกัน ถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น 2.บูธให้ความรู้ของมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย กิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล 3. บูธตรวจสุขภาพเอชไอวี และซิฟิลิส (เพศชาย) มีบัตรกำนัลให้หลังการตรวจ 4.บูธให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ทั้งนี้จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวัน-เวลาดังกล่าว

SDGs: