277351_0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดเวทีแสดงความสามารถเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2566

SDGs:

วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัด “โครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน และ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน บุคคล และกลุ่มเครือข่ายผู้ทำประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการเปิดเวทีในการเผยแพร่แสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายในการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถพลังของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจของเด็กและเยาวชน รวนถึงส่งเสริมการดำเนินโครงการเชียงรายสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ(Chiang Rai Creative City Of Desing) โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: