LINE_ALBUM_20.10.2566_231020_18

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ

SDGs:

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ โดยมีคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดำเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

SDGs: