LINE_ALBUM_2023.10.27 _1_231030_124

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จ้ดประเพณีตานก๋วยสลาก สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

SDGs:

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัด “งานประเพณีตานก๋วยสลากคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง โดยภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ก๋วยสลากจากหลากหลายคณะ และสาขาวิชา การประกวดต้นสลาก และการแข่งขันลาบเมือง ซึ่งทุกรางวัลได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

SDGs: