IMG_9954 (1)

มรภ.เชียงราย ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “AIC2023 15th Congress of the International Color Association”

SDGs:

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงาน (Co-organizer) กับกลุ่มสีประเทศไทย (Color Society Tgailand) ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “AIC2023 15th Congress of the Inthernational Colour Association” โดยในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมชาการสีนานาชาติ ในงานเลี้ยง (Banguet) โดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก นิลดำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย

SDGs: