LGBTQ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

SDGs:

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566 บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญยาบัตรได้ โดยดำเนินการยื่นความประสงค์ที่คณะกรรมการประจำห้องซ้อม ในวันฝึกซ้อมวันแรก 9 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 13.30 น.โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

SDGs: