1

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มรภ.เชียงราย ร่วมเสวนาเวทีการประชุมเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำ กก อิง โขง ภาคเหนือ และลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสาน

SDGs:

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย นายสุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วม “การเสวนาเวทีการประชุมเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำ กก อิง โขง ภาคเหนือ และลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสาน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์แม่น้ำโขงร่วมกันทั้ง 8 จังหวัด ทั้งมีการแลกเปลี่ยนประเด็นงานวิจัยไทบ้านที่เป็นเครื่องมือที่เสริมพลังของชุมชน สื่อสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผู้เข้าร่วม 130 คน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงวัดสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

SDGs: