DSC_8918

มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรของมหาวิทยาลัย

SDGs:

วันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคี หรือกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว มีการแข่งขัน ได้แก่ การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ การประกวดเชียร์หลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬามหาสนุก กีฬาสากล และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

SDGs: