1

มรภ.เชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวโครงการ Chiang Rai Fashion to The World Season 2 ผลักดันสานต่อโครงการแฟชั่นดีไซเนอร์เชียงรายสู่เวทีประกวดระดับโลก

SDGs:

มรภ.เชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวโครงการ Chiang Rai Fashion to The World Season 2 ผลักดันสานต่อโครงการแฟชั่นดีไซเนอร์เชียงรายสู่เวทีประกวดระดับโลก

วันนี้ 30 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ร่วมแถลงข่าว โครงการ Chiang Rai Fashion to The World Season 2 พร้อมเปิดตัวกิจกรรม “Chiang Rai Designer’s Competition Season 2” ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 13 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB เทศบาลตำบลแม่สาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจแฟชั่นในรูปแบบงานออกแบบผ้าพื้นเมือง ผ้าจากแต่ละภูมิภาค ผสมผสานผ้าชาติพันธุ์ของเชียงราย ภายใต้แนวคิด “แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก” ร่วมดันจุดขาย F-Fashion เพื่อพัฒนาส่งเสริมผ้าไทย แฟชั่น และสิ่งทอของประเทศ และยกระดับผ้าแฟชั่นของเชียงรายสู่ระดับสากล ตลอดจนสร้างและพัฒนานักออกแบบของจังหวัดเชียงรายและขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของแต่ละภูมิภาคของไทย รวมถึงเปิดช่องทางการขาย ขยายตลาดไปสู่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรม “Chiang Rai Designer’s Competition Season 2” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง www.fashionchiangraitotheworld.com

SDGs: