LINE_ALBUM_2024.2.1_240202_6

กองการสื่อสารองค์กรฯ มรภ.เชียงราย จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

SDGs:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ และการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

SDGs: