16

องค์การบริหารนักศึกษา มรภ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “คนของพระราชาอาสาพัฒนาท้องถิ่น”

SDGs:

วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “คนของพระราชาอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ 36 ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้นำนักศึกษา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพในการประสานพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ ส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมพิธีปิดค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “คนของพระราชาอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ 36

โครงการครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านวังกวาง จำนวน 1 อาคาร ห้องสุขา จำนวน 4 ห้องมีการการพัฒนาและปรับปรุงทาสีสนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และ สนามบาสเกตบอล การทำลานทางเดินตามแนวคิด BBL สำหรับให้เป็นลานเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน อีกด้วย

SDGs: