146407

จิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการในพื้นที่ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

SDGs:

วันที่ 22 กันยายน 2566 จิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับนายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล นายสุชาติ สมประสงค์ กำนันตำบลนางแล และนายไพโรจน์ ทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 ลงพื้นที่ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้แก่ นายมานะ ว่าวสูงเนิน อายุ 66 ปี และนางกาญจณี ว่าวสูงเนิน อายุ 57 ปี ณ บ้านเลขที่ 3 ม.17 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลังคาที่พักอาศัย รวมถึงซ่อมแซมเพดานบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย

SDGs: