IMG_2411

อธิการบดี มรภ.เชียงราย กล่าวให้โอวาทนักศึกแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอินเจ สาธารณรัฐเกาหลี

SDGs:

วันที่ 9 มกราคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออก นำนักศึกแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอินเจ สาธารณรัฐเกาหลีเข้าพบอธิการบดี ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมอธิการบดี

SDGs: