126170_0

นักศึกษาครุศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

SDGs:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่าง 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥇 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายและหญิง

🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภททีม

🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา

🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายและหญิง

🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง และประเภทสิ่งประดิษฐ์

🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์พวงมาลาดอกไม้สดแบบไทย

🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น

SDGs: