DSC_6984

คณะรัฐศาสตร์ฯ มรภ.เชียงราย ร่วมกับ สพม.เชียงราย แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เวทีแสดงออกความสามารถด้านวิชาการ

SDGs:

วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2567 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จัด “โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วยนคร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ณ หอประชุมกาสะลองคำ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นเวทีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แก่เด็ก และเยาวชน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 56 ทีม จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย พะเยา สุโขทัย และสกลนคร

SDGs: