1

มรภ.เชียงราย จัด CRRU Campus Tour แบบ One Day Trip ทดลองเรียน เล่น และใช้ชีวิตแบบเด็กราชภัฏเชียงราย

SDGs:

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม CRRU Campus Tour 2023 ทดลองเรียน เล่น และใช้ชีวิตแบบเด็กราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองกรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเยี่ยมชมและแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยกิจกรรมการทดลองเรียนคอร์สระยะสั้นและเยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่สนใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรม “รู้จักตนเอง ก่อนเลือกคณะที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบ” เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้ประเมินและค้นหาความถนัดและความชอบของตนเองในการศึกษาเรียนต่อในประดับปริญญาตรี ต่อด้วย “กิจกรรมการรับมือและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน” โดยทีมคณาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียน ต่อด้วยกิจกรรม CRRU Campus Tour พาทัวร์คณะครุศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และปิดท้ายกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำคณะวิชาต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการฯ บรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปความสนุกสนาน เป็นกันเอง และสร้างความประทับใจให้แก่คณะครูและน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

SDGs: