1

นักศึกษาชมรมสานศิลป์ (นาฏยคีตา) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงราย ร่วมการแสดงยิ่งใหญ่ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

SDGs:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาชมรมสานศิลป์ (นาฏยคีตา) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมการแสดงยิ่งใหญ่ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชื่อการแสดง “อลังการสีสันชาติพันธุ์ล้านนา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ซึ่งการแสดงดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุหลากหลาย อาทิเช่นชาติพันธ์ุไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ลั๊วะ และกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นๆในเขตพื้นที่ภูเขาสูง ดั้งนั้นจึงเป็นแหล่งรวมนานาอารยธรรม ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไร้พรมแดน มีความสามัคคีกลมเกลียว เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ขึ้นมา ได้ประดิษฐ์เรื่องราวของแต่ละชาติพันธุ์และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราว และเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนเชียงรายได้จากการแสดงชุดนี้ ในแบบฉบับของ ชมรมสานศิลป์นาฏยคีตา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผ่านบทเพลงดนตรีประกอบการแสดงที่มีชื่อว่า อลังการล้านนาชาติพันธ์ุ ซึ่งประพันธ์โดย อาจารย์จตุพล แสนสมปาน

SDGs: