S__346333186

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

SDGs:

วันที่ 27 ธ.ค.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย) โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมเป็นทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดย อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฐานการเรียนรู้ต่างๆ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และในโอกาสนี้ได้ร่วมรับชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 จัดแสดงโดยนักศึกษาโปรแกรมศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผศ.อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล ผู้คณบดีด้านงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์(มร.ชร.) ในการนี้คณะผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมถวายพระพรร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ห้องประชุชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9

SDGs: