16

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงราย ร่วมกับสมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขงจัดนิทรรศการ “จานศิลปะ” ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023 (Art Plate Exhibition)

SDGs:

วันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง จัดแสดงนิทรรศการ “จานศิลปะ” ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023(Art Plate Exhibition) ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เรืองรังษี นายกสมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และศิลปินจากสมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง รวมทั้งศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมกับสมาคมศิลปินลุ่มน้ำโขง จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศกาลไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023 (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) โดยมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่าง วันที่ 12 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

SDGs: